Inngang 3 som er nærmest Nøstedhallen skatepark.

PS: Parker på Arbeidsinstituttet sine plasser som er merket.