Satsing på motorsport og ungdom er et område som NAF avd. Drammen og Opland har vært involvert i siden 2005.

Antall ungdommer som frekventerer til gruppen er økende, og det er med stor interesse vi ser at satsingen blir kjent i motorsportens store bilcrossfamilie.

Komiteen besitter en instruktørbil.

Det arrangeres temakvelder/medlemskvelder, lisenskurs for unge bilcrosskjørere og rallycross junior.