Denne avtalen utgår f.o.m. idag og mer informasjon kommer på neste medlems møte.