Snart sier vi takk for mars og går nå inn i ny måned og det har gått fort etter vi ønsket 2016 velkommen, så fort at NAF Motorsport Drammen har fått oppmerksomhet i mediene i VG NETT og Drammen 24 Live.

Vi jobber med å få flere medlemmer og ikke minst juniorer så vi ser at all pr er bra for oss i klubben.

Her er artikler som har vært frem til nå:

Drammen Live24: NAF Motorsport Drammen frir til ungdommen
VG NETT: Ekte kjøreglede - på <<glatta>>