Norges Automobil-Forbunds hovedstyre har dessverre  vedtatt at NAF trekker seg ut av norsk bilsport med virkning fra 1.1.2017. Dette får følger for NAF-medlemmer som er tilsluttet Norges Bilsportforbund.

Neste medlemsmøte som er den 7 desember kl. 18:30 vil det komme mer informasjon om denne saken. Fint om mange som mulig kan komme på møte.

For mer informasjon, klikk her for å lese mer på Norges Bilsportforbundet sine nett sider om denne saken.