Årsmøtet

Årsmøtet er avdelingens øverste organ. Alle NAF medlemmer  av Motorsport Oslo og Omegn avdelingen kan delta på årsmøtet med forslags- og stemmerett. Styrets medlemmer har tale- forslags- og stemmerett.

NAF Motorsports formål er å samle motorsport interesserte personer fra 5 år og oppover, (krever foresattes samtykke frem til fylte 15 år), yte medlemmene bistand i motorsport spørsmål, øke interessen for motorsport og NAF generelt.

Klubben kan også drive med 2 hjulinger og ATV, det kan søkes om medlemskap i NIF etter deres regler.

Ønsker du og være med i prosjekterene gruppe eller være frivillig med annsvar i NAF Motorsport Oslo og Omegn   ja da er akkuratt dette noe for deg som lokal medlem.

Onsdag 4 mars kl 19.00 er det årsmøte i Motorsport garasjen

NAF Sentret Haslevangen  Eikenga 9 0579 Oslo.

Til behandling : Årsmøtesaker med valg av styrerepresentanter etter § 16 i NAFs vedtekter. Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på lokal avdelingens kontor senest 1 uker før årsmøtet.

Forslag som skal behandles på årsmøte må være skriftlig, og styret i hende senest en uke før årsmøtet  og sendes styret på e-post: bjogulbr@online.no innen 25. februar.2015.

Enkel bevertning             Husk gyldig medlemskort

KOM OG BRUK DIN STEMMERETT   -   VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE