Årsmøte tirsdag 8. mars kl. 19.00

Avdelingens lokaler i Eikenga 11  0579 Oslo 

Til behandling:

Årsmøtesaker med valg av styrerepresentanter etter § 16 i NAFs vedtekter. Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på lokal avdelingens kontor senest 1 uke før årsmøtet.

VALG.

Valgkomiteen ønsker innspill på navn til de ledige vervene,men også til nye tillitsvalgte.

Det skal velges styrerepresentanter til 3 verv.

Styremedlem (2 år)
Styremedlem (2 år)
Styremedlem (2 år)

VALGKOMITE
Anita Lorentzen og Terje A. Bjørnstad

Frist for innspill på navn sendes  på E - post til valgkomiteen terje.a.bjornstad@gmail.com 

Frist  innen 4.mars 2016.

Velkommen