NAF Motorsport har inngått en sponsoravtale med Rallarkraft, levert av Notodden Energi Kraft AS.  

Målet med avtalen er å tilby en gunstig strømavtale samtidig som strømkundens valgte motorsportklubb mottar støtte. For hver kunde som tegner strømavtalen mottar NAF Motorsport kr 200,- i årlig støtte så lenge kunden er hos Rallarkraft.

Eks: 50 kunder i et år utløser kr. 10.000,- i sponsormidler til NAF Motorsport! 

Av sponsormidlene går 90 % uavkortet direkte til den valgte klubben og 10 % til motorsport-arbeidet sentralt. Denne 10 % er øremerket og vil bli gitt tilbake til utøverne/klubbene gjennom cuper, priser og arrangementer.

Hva får du som tegner abonnement hos Rallarkraft Sponsor:

  • Rallarkraft skal i hht avtalen ligge topp 3 bestepris i landet!
  • Alt på èn faktura.
  • Lokal kundeservice
  • Ikke fakturagebyr
  • Ingen bindingstid
  • Og ingen forskuddsbetaling.

Enklere og bedre blir det ikke!

- Morgendagens stjerner

Vi vet at det er svært mange barn og ungdommer som er interessert i motor og motorsport, men som ikke har noe tilbud i dag. Vi håper dette tiltaket og sponsoravtalen øker muligheten for vær individuell NAF Motorsport klubb og heve tilbudene enda høyere enn det de er i dag, slik at det blir enda flere og mere gøy og spennende for barna og ungdommene, og at det bidrar godt i forhold til at ungdommene får noe positivt i livet

Husk det kan være dine barn som blir morgendagens stjerner.

Man trenger ikke være medlem av NAF eller NAF Motorsport for å benytte seg av avtalen men det hjelper det også.