Jeg må få takke for at en del av Osloklubben også har fått æren av å bli presentert. På vegne av aktive tillitsmenn og kvinner, utøvere, samarbeidspartnere, alle NAF Oslo og Omegn medlemmer, styre og styreformenn, som har stått bak å støttet motorsports-utviklingen i NAF Oslo og Omegn og NAF sentralt.

Det har vært en ære å få vært NAF tillitsmann sammen med alle disse nevnte personer gjennom snart 60 år, og jeg er kjempestolt av alt det som vår Automobilklubb har fått utført og utviklet seg til siden dannelsen i 1924.


Nå under Sydens sol på Grand Canaria kan jeg sitte og tenke gjennom oppgangstider og katstrofetider under min NAF-historie og min NAF Motorsports historie.
Men historier endrer seg, og det gir meg en mulighet for å kunne gi meg en liten tanke tilbake gjennom tidene og de store og små øyeblikk fra lokale idéer til organisasjonens videre gjennomføring, testing å nedleggelser ved store å små NAF løver. Med forskjellige dra-retninger og min lille løve og dens oppfatninger gjennom en lang årrekke.


Ja hvordan startet da dette:
Automobilen gjorde et inntog i 1900-tallet for både kvinner og menn.
Automobilen ble interessant for flere grupper med forskjellig bakgrunn og interesser.
Automobilens og et søken på dens inntog, gav meg en link til Andebu.
At første søken gav meg en link til Andebu, som var NAF Motorsports første og siste tildeling av Årets Motorsportbane v/NAF Gokart Vestfold, 3158 Andebu, en rustfri tildeling som skulle vare i en årrekke men ble raskt den siste i rekken, gav meg en ekstra tankevekker om forgjengelighet.


Automobilen ble jo etterhvert tilgjengelig, å for de fleste nordmenn.
Automobilen ble jo etter hvert så interessant at det dannet seg lokale interesse-grupper som kjørte turer samme, møttes her og der til en kopp kaffe og en passiar, så dog en liten conjakk og en cigar ble det også tid til.
Automobilens interesse ble også så stor at det dannet seg clubber rundt automobil interessen.


Automobilens interesse var med i å danne Norges Automobil Forbund, ja faktisk med bolig oppe i Drammensveien 1, hvor det var egen lesestue hvor de innmeldte automobilinteresserte kunne lese Automobiltidsskrifter fra det store utland.
Automobile interessen fikk også en stor skare med Automobilløps-interesserte, som var organisert i Automobilsportsorganisasjoner, gjennom store internasjonale forbund som FIA.


Automobilløps-interesserte, organiserte billøp, som et av de første storløpet Mille Miglia men nasjonale Automobilløp ble jo også arrangert, det første på Bunnefjorden i 1912.
Automobilklubber ble dannet, med logoer, med nasjonale løver, og kongelige tilknytninger.
Automobilsportsnemden i Norge ble dannet, med Sportsnemden, som da skulle samle alle de motorsports organisasjonene som eksisterte i Norge etter vært, med kongen og løvene, så flere.
I flere år samarbeidet organisasjonene på flere plan med vei-informasjon og veihjelp, ja som med veibøker hvor kongen og løvene samarbeidet om Veiboken i flere år til inn på 50 tallet.
Automobilsporten vokste med mange grener og alternative løpsformer som gjorde sporten stor.
Bilsporten avlet både store internasjonale helter, europeiske- og verdens-mestre, og tilsvarende løp.

Hos NAF-løvene ble det dannet lokale sports-komitéer ute hos de lokale klubbene som senere ble NAF Motorsport lokalt og sentralt, som laget Rally, Rallycross, Gokart, racing løp, av en hver art, og i samarbeide med den nye Sportsnemden fra 80 tallet.
Norges Bilsportforbund som var samlende organisasjon for all bilsport i Norge.

Fantastiske tider med internasjonale Rally Norway som ble WRC. Rally Norway skapt av noen, og alle bilsports utøvere i Norge var med og skapte disse fantastiske motorsport arrangement. Bilsport arrangement på mange plan, nasjonale, skandinaviske, europeiske og internasjonale plan.

NAF Motorsport Oslo og Omegn har gitt meg en Bilsports verden som jeg bare kunne drømme om.
Motorsports arrangement av en hver art, mulighet til de fleste oppgaver gjennom og i Norges Bilsport Forbund. Historie som har vart fantastisk til langt inn i det 20. århundre, til grunnleggerne av Sportsnemden, Kongelige Norske Automobilforbund fant ut at tiden var inne for å demonstrere sin makt over FIA Sporting Power i Norge og startet en kamp innad i NBF om makten ute alle Organisasjonene som jo medførte at det ble ett frafall av organisasjoner i NBF. Også NAF. NAF-løven den store forsøkte å finne en endelig samarbeidsløsning over flere år for NBF.


NBF samarbeidsform som kongen, lot seg ikke å rikke på så, det ble ikke kompromiss, men brudd. Motorsportssamarbeidet for vår organisasjon ble da ikke lenger det samme med utgang fra NBF.
NAF avsluttet da alle motorsports-aktivitetene sentralt og lokalt så det var slutten på NAF Motorsport.

MEN:
NAF Motorsport har allerede begynt å engasjere seg inn mot NBF 
med sine lokale navn inn i Motorsporten.

En hilsen fra en NAF motorsports mann til en mulig Independent motorsportmann fortsatt i Norges Bilsport Forbund.

Fra en motorsports logo til en annen er jo et av mange nye oppdrag, hvordan det vil bli vet ingen.

Takk for oss!

.