Henning Solberg kjører en av sine sponorer en testrunde  med en  Fiesta RX car(4x4, 580bhp)