Crosscart, bli med Thomas Holmen på nesten 1 runde før han krasja med en halmball. og tas godt hånd om av altid rolige Ass Løpsleder Kjell Lorenzen