Det må settes opp en delevegg samt ryddes og lages hyller. Det blir derfor behov for snekker arbeide, betongsaging, sparkling, sveising. Setter opp punkter på det som vi bør ha klart før løp i år.

  • Bygge delevegg med dør
  • Lage hyllesystem, stålbraketter må kappes og sveises.
  • Felle ned vekt i gulv.
  • Skrape å male sekreteriat.

Ta gjerne med litt verktøy. Vi trenger bla betongfres :-)