Bli bedre på gokart kjøring, få raskere rundetider og bli tryggere.

Erfarende sjåfører vil være med som instuktører.

Kurset vil være for alle, men vi vil ha påmelding.

Mer info kommer