Få innføring i vedlikehold og oppsett på motor. Det blir hovedvekt på Iame sine motorer spesielt Cadetti og Mini.

Amund Daler fra Stian Sørlie Motorsport kommer. www.stianmotorsport.com

Kurset vil være for alle uansett klubb. 

Det er begrenset antall plasser. Påmelding via edvardaamodt@gmail.com