Vi har fått tillatelse fra NBF til og kjøre trening for neste års klasser. Det vil si de som skal gå opp en klasse og har fått seg ny kart kan få trene nå.
Treningsansvarlig må ha NBF brikke TRFK, dette er veldig viktig.
Så gi beskjed hvis dere vil trene.