Kartsporten er for mange det første møte med bilsport. Gokart gir utøverne høy fartsfølelse ved at fører kun er få centimeter over bakken i et åpent kjøretøy. Hastigheter opp mot 80 km/t kan forekomme i de minste klassene. I de største klassene er farten høyere.

Klassene er inndelt etter alder, effekt, motorvolum, nasjonale og internationale. I noen av klassene kan kostnadene holdes på et rimelig nivå.

Det er mange klasser og finne ut av så det kan være smart å prate med en av oss i klubben før man handler utstyr, både gokart og personlig utstyr.

Lisensinformasjon

Førerlisenser 
Krav: det kreves bestått teori og praksis kurs i regi av NBF, og gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF. 
Det kreves lisens for ledsager til utøvere t.o.m. fyller 18 år.

I karting er det 4 typer lisens. 
Formel K over 100 ccm - Fra det året man fyller 13 år. 
Formel-K t.o.m. 100 ccm - Fra det året man fyller 10 år. 
Cadetti - Fra det året man fyller 8 år. 
Cadetti Trening - Fra det året man fyller 6 år.

Vognlisens 
Enhver deltager må løse vognlisens ved deltagelse i trening og løp. Vognlisensen utstedes hos NBF. Ved utstedelse av vognlisens for nybygd kart eller eierskifte må søknad skjema fylles ut og sendes inn til NBF. Ved fornyelse av vognlisens kan fjordårets vognlisens sendes pr poste eller e-post NBF med påskrift om fornyelse.

Reklamelisens 
Det er ingen reklameavgift på kart.

Om det er noe du/dere lurer på ta kontakt med en av oss i styret eller møt opp en lørdag mellom 9 og 15 på Eggemoen.

Vi har konkurranse gokarter som kan prøves for å kjenne om dette er noe for dere. Vi vil annonsere egne dager for dette.

Hver vår og etter behov arrangerer vi lisenskurs for nye inne gokart. Vi legger ut info på hjemmeside og facebook.

Ta gjerne kontakt med Guttorm Bilden 958 52 399 eller Edvard Aamodt 907 53 288 om du ikke kan vente.

Naf Motorsport Ringerike har egen gruppe på Facebook som er kjekk å følge med på, her vil vi dele viktig info. 

Vi ønsker nye medlemmer velkommen, ikke vær redd for å ta kontakt :-)