Leder                                    Elling Blakstvedt                  958 84 100

Nestleder                              Hans Petter Frydenlund        990 48 070

Sekretær                               Vidar Karlsen                        474 84 283

Kasserer                               Helge Øyvind Hoel                971 93 651

S.m. Dugnadsansvarlig        Guttorm Bilden                      958 52 399  

S.m. Rekruteringsanvarlig    Edvard Aamodt                     907 53 288 Web redaktør

Styremedlem                        Roy Petter Brenden                930 22 004

Kiosk Ansvarlig                    Kristin Dalen                         902 84 805