Det hadde i mange år vært flere som drev med motorsport i Sarpsborg på et moderat nivå. Alle kjørerne i Borg Racing Team er NAF-medlemmer og kjører med lisens fra NAF. Klubben får også økonomisk støtte fra NAF Sarpsborg og omegn.

Klubben ble startet med blanding av nye unge og eldre erfarne kjørere. Slik fikk de unge støtte og opplæring av de erfarne. Det ble satset på klassene Rallycross National og Bilcross da dette er forholdsvis rimelig og disse klassene blir kjørt på de samme stevnene. I starten var det tolv stykker, men antallet øker og øker.

Det har vist seg at blandingen i alder (16-61 år) er en suksess med erfaringsoverføring og oppdragelse. De unge blir innprentet respekt for fart, sikkerhet og at regelverk er til for å holdes, og håpet er at de igjen sprer denne erfaring til sin vennekrets. Ungdom vil ha fart og spenning og det får de i Borg Racing Team - men under kontrollerte former.

Økonomisk støtte er nødvendig for å kunne utvikle teamet. Vi er derfor hele tiden på jakt etter sponsorer og dugnadstilbud slik at spesielt juniorene kan få nødvendig hjelp. Den lokale pressen følger opp med fyldig dekning og bilder i avisa ved arrangementer, og slikt hjelper godt til med markedsføringen.

Målsettingen er at Borg Racing Team med sitt bidrag skal hjelpe ungdom til å bli bedre og ansvarsbevisste sjåfører i fremtiden.