Vil du bli medlem, eller ha mer informasjon, ta kontakt med oss.

Hjemmesiden til VM finner du her