Tradisjon tro hver mai måned så kommer Gatebil med bilsportaktiviteter og festival til Vålerbanen.
Runde i Norgesmesterskapet for Drifting er innlagt i arrangementet

Se mer på www.gatebil.no