Styreleder Gunn Marit Lindum
Nestleder Magne Tommy Brobakken
Sekretær Laila Tyskeberget
Styremedlem Trygve Schjerpen
Styremedlem Håkon Skrokbæk
Styremedlem Per Christian Sollien
Styremedlem Harald Christen Larsmoen