ÅRSMØTE 2015

 UTKANTEN OFFROADERS NAF

 INNKALLER TIL ÅRSMØTE PÅ NAF SENTERET,

 

Bratsbergveien 13

7037 Trondheim

 

 

Torsdag 12/2 2015

KL. 19.00

 

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av dirigent, referent og tellekorps.

                            3. Årsberetning og resultatregnskap 2014.

                            4. Styrets forslag til budsjett 2015.

                            5. Saker framlagt av styret.

                            6. Saker framlagt av medlemmer.

                            7. Valg.

 

       Saker eller forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet,

må foreligge skriftlig til styret senest 2 uker før årsmøtet.

 Vi ønsker alle UOR- medlemmer velkommen.

 

Alle dokumenter vil ligge fremlagt på NAF senteret, 1 uke før årsmøtet.

 

Kun medlemmer med gyldig medlemskap i Utkanten Offroaders NAF og NAF er stemmeberettigede på årsmøtet.

 

 

 

Utkanten Offroaders NAF

Bratsbergveien 13

7037 Trondheim