Dette er presisjonskjøring i relativt lav hastighet.

Det handler i all enkelhet om å kjøre gjennom en rekke porter, i riktig retning og rekkefølge, uten å berøre portene og markeringene, og fortrinnsvis uten å rygge. Alt dette innenfor en forhåndsbestemt tidsramme.

Berøringer, rygging og ikke gjennomført bane innen tidsfrist, gir prikker, og den som etter endt løp har minst prikker, har vunnet.