Vi samles med gjevne mellomrom, for å skryte, lyge og slappe av i godt lag. Dette kalles også gjærne for medlemsmøter.

Av og til kommer det også frem noen seriøse saker på disse møtene.

Vi samles også med hele familien, for grilling og kjøring med våre forskjellige biler. Dette kaller vi familiedager, og er kjent for å trekke inn folk og biler fra land og strand i flere mils omkrets. Innformasjon om disse aktivitetene, finner dere enklest på facebook-siden vår. ( se link på høyre side.)