NAF Motorsport

Om NAF Motorsport

NAF Motorsport består av 16.000 medlemmer fordelt på over 30 motorsportklubber. Mange lokalavdelinger i NAF har aktive og engasjert motorsportmiljøer. 

Våre avdelinger tilbyr bredde i motorsportsaktiviteter og legger til rette for inkluderende, aktivt og engasjerende motorsportsmiljø.

Medlemskap i NAF Motorsport koster kr.150,- for 12 mnd

Månedens Motorsportklubb