Generelt for all bilsport i Norge er at deltagelse i konkurranser og trening krever lisens utstedt av Norges Bilsportforbund (NBF). Før lisens utstedes, kreves medlemskap i en motorklubb tilsluttet NBF.

Slik får du motorsportlisens
For å få lisens må du fylle ut søknadsskjema for den grenen du ønsker å kjøre i. Lisensen er gyldig ut kalenderåret. Søknaden må sendes minimum en uke før trening/ løp. 

For biler som ønskes brukt, kreves det i de fleste tilfeller vognlisens utstedt av NBF. 

Reklame på bilen
Ønsker deltagere å benytte reklame på bilene, kreves det som oftest Reklamelisens eller Reklamerett utstedt av NBF.