Formålet er å gi bilistene anledning til å gjøre seg bedre kjent med sine kjøretøy ved at de under betryggende forhold utfører øvelser som utvikler kjøreferdighet, vurderingsevne og reaksjonsevne, og på denne måten gjør dem til bedre bilister. Autoslalåm finnes også i en versjon for ungdom. Det er et tilbud for unge førere mellom 16 og 19 år, og da kan man delta i autoslalåm uten førerkort, såfremt det er med en ledsager med førerkort.

Hvilken bil kan jeg velge?
I autoslalåm kan du kjøre med standardbiler, modifiserte standardbiler, og sportsbiler (2 seter eller 2+2 seter). Bilen må tilfredsstille vegtrafikklovens krav, og biler med prøveskilt får ikke delta. Dekk og felger må tilfredsstille vegtrafikkloven.

Foto: Autoslalom.no