Hastigheten er avgjørende for resultatet, og bilene starter enkeltvis. Under bakkeløp er området avstengt, og det er en minimum 800 meter lang vei eller banestrekning på grus eller asfalt som blir brukt. Her gjelder det å kjøre maksimalt fra start til mål, og underveis møter føreren høydestigning, venstre- og høyrekurver.

Hvilken bil kan jeg velge?
Her er det mange biler å velge i og alle personbiler kan brukes. De må ha alt sikkerhetsutstyr som NBF forlanger.