Bilcross arrangeres som regel med innledende heat og finaler, og denne grenen er kjent for å være den rimeligste innen motorsport. Prisen på en bilcrossbil er satt til 9000 kroner. Under stevner er det strenge regler rundt salg av bilcrossbiler. Dersom det kommer inn et bud på en bil innen den fastsatte tidsfristen, er deltakerne forpliktet til å selge bilen til den prisen som er fastsatt av Bilcross-reglementet. Personlig sikkerhetsutstyr kan fjernes før salg. Fra det året en fyller 15 år kan man delta på organisert trening, etter å ha bestått et junior kurs avholdt av NBF. En kan begynne å kjøre konkurranser det året man fyller 16, og det er heller ikke krav til førerkort i bilcross.

Hvilken bil kan jeg velge?
Som konkurransebil godkjennes alle typer serieproduserte lukkede personbiler som er typegodkjent i Norge (ikke varebiler/kombibiler). Kun biler med 2-hjulstrekk er tillatt. Det er ikke lov med cab, kassebil, pickup, overladning (Turbo, kompressor, lystgass) eller firehjulstrekte biler.