Kartleseren skal tolke løypebeskrivelsen, kartet og finne riktig vei i terrenget. Føreren skal prøve å holde snitthastigheter på veier av varierende standard, ofte smale og svingete skogsveier og private veier som er oppgitt underveis i konkurransen i form av etapper. Challenge-løp er en enklere form for bilorientering hvor det som oftest benyttes veteranbiler.

Hvilken bil kan jeg velge?
I Norge er reglementet utformet slik at alle bilmerker og årsmodeller kan delta, mens i internasjonaleløp må bilen som regel være fra 1969 eller tidligere. Biler som er i god drifts- og sikkerhetsmessig stand kan delta, forutsatt at de er ordinært registrerte og oppfyller Vegtrafikklovens forskrifter.