Det er en hastighetskonkurranse, hvor det kjøres tidskjøring, heat og finaler, og det handler om å kjøre maksimalt fra start til mål. Fra det året en fyller seks år og oppover kan man kjøre en gokart.

Hvilken bil kan jeg velge?
Gokart er delt inn i aldersklasser, og man kjøper utstyr deretter. Det er mulig å prøvekjøre noen karter med en såkalt engangslisens, og dette kan være et alternativ før en går til det skritt å kjøpe egen kart og tar lisens. Noen få klubber har karter til utlån for dette formålet, men i de fleste tilfeller er man avhengig av å finne noen som er villig til å låne ut karten sin.