Det er et betydelig antall anlegg for Motocross over hele landet og banene ligger ofte i kupert terreng med sand-eller jordunderlag. NAF har 6 baner som er godkjent for Motocrosskjøring.

Hva kreves for å kjøre?
For å delta på trening eller konkurranse må en utøver ha:

  • Lisens for motocross.
  • Nødvendig kjøreutstyr.
  • Godkjent motorsykkel.
  • Kjøre på en bane godkjent av NMF(Norges Motorsportsforbund), i regi av en klubb tilsuttet NMF med godkjent treningsleder tilstede.

All kjøring reguleres etter NMFs reglement.

I Norge er det tillatt å kjøre motocross på spesielt godkjente områder og i regi av en klubb som er medlem i NMF.
Alle som kjører motocross må ha lisens. Det finnes nybegynnerlisens som du kan løse når du møter opp på en motocrossbane. For å få trenings- eller konkurranselisens må du gå et lisenskurs bestående av 8 timer teori og 8 timer kjøreteknikk.

I motocross kan du kjøre fra den dagen man fyller 5 år.