Her går konkurransen ut på å bruke så lite drivstoff som mulig og dette blir utregnet etter målgang.

Hvilken bil kan jeg velge?
Reglement og klasseinndeling angis i hvert enkelt arrangements tilleggsregler. Det arrangeres få løp i Norge i dag.