Deltakelsen består av en sjåfør og en kartleser. Veiene man kjører på er sperrede landeveier eller private veier. Veiene blir kalt for spesial strekninger eller etapper og her gjelder det å kjøre maksimalt fra start til mål. Sjåførens oppgave er å kjøre bilen, mens kartleseren guider dem gjennom etappen. Man kan se på rally som et punkt-til-punkt-løp, der deltakerne kjører mellom et sett med etapper som er lagd på forhånd og alt går på tid. En kan starte å kjøre rally fra fylte 16 år.

Hvilken bil kan jeg velge?
I rally kan man kjøre alle biler som er homologisert fra FIA. Om man velger tohjulstrekker eller firehjulstrekker, avhenger av hvilken klasse man kjører i . Flere av klassene er også inndelt etter motorvolum.