Det er en driftig gjeng som allerede har gjennomført mange arrangement siden de ble stiftet i september 2014. De har allerede passert 150 medlemmer.

Gjengen som er opphavet til klubben har stått for alle bilsport-arrangementene på Vålerbanen i over 20 år.  Siden Vålerbanen er et NAF-anlegg, fant de det naturlig at de også var en NAF Motorsport avdeling.

De begynte å studere organisasjonen NAF, og så blant annet på hva de kunne tilby av medlemsfordeler. Saken var klar, og NAF Motorsport Vålerbanen var et faktum. De fikk fort mange medlemmer fra hele landet. Det er enkelt å verve medlemmer da NAF har gode medlemsfordeler, og medlemmene har reduserte priser på treningsdagene, sier avdelingens sekretær Laila Tyskeberget.

Så ofte det er ledig banekapasitet arrangerer de ”Test & Tune” på Vålerbanen. Det er for både Drifting, Bilcross, Shortcar og Racing, og det er mange på trening hver gang.


Gokartkjøringen ligger fremdeles under Vålerbanen, men motorsportavdelingen håper på et voksende miljø også i denne grenen.

Livet før Vålerbanen var å gjøre alt, sier sekretær Laila Tyskeberget. Preparering av bane, sørge for at flagg og alt annet utstyr var på plass og i orden, og å skaffe alle funksjonærer. På Vålerbanen trenger vi ikke å tenke på hverken banen eller alt utstyret, fortsetter hun. Alt dette er i orden. Vi må bare sørge for alt det andre som skal ordnes rundt et billøp.

Det fins også en gruppe funksjonærer som heter Vålerbanen Crew. De har dyktige og erfarne funksjonærer som jobber på løp. Det er ikke lett å finne folk som vil stå som flaggvakter i tre lange dager. Da er det enkelt å bare ta en telefon til Crewet, så stiller de opp. Noen av styremedlemmene i Motorsportavdelingen sitter også i styret i Vålerbanen Crew, slik at det er et tett samarbeid dem imellom.

NAF Motorsport Vålerbanen arrangerer ikke løp bare på Vålerbanen. De er også arrangører for Racing på Rudskogen, Gatebil og andre events. På Rudskogen har klubben et eget Crew som tar seg av den praktiske gjennomføringen.

Den 20. juni var det Motorshow på Kirkenær. Det var et oppvisningsshow med både Rallycrossbiler, Driftingbiler, Crosskart, Gokart og Shortcar. Det var en del av St. Hans feiringen på Kirkenær.
Førstkommende helg, den 26.-28. juni skal de arrangere NM i Racing på Vålerbanen.

Avdelingens første leder heter Gunn Marit Lindmoen, og ble valgt på generalforsamlingen den 8. september i fjor. På årsmøtet i 2015 ble hele styret gjenvalgt.

Styret består i dag av følgende personer:
Styreleder Gunn Marit Lindmoen
Nestleder Magne Tommy Brobakken
Sekretær Laila Tyskeberget
Styremedlem Trygve Schjerpen
Styremedlem Håkon Skrokbæk
Styremedlem Per Christian Sollien
Styremedlem Harald Christen Larsmoen