NAF Motorsport skal alltid gjennomføre motorsportsarrangementer på en måte som ivaretar norske lover og regler innen sikkerhet og ta hensyn til miljøet der arrangementet skal holdes.
– Siden Geiranger Fjordsenter har sagt foreløpig nei til å låne bort arealer,
ser vi at vi trenger mer tid i planleggingen enn vi har til rådighet frem til
17. september, sier Dag Halkjelsvik, leder i NAF Motorsport Ålesund.


NAF Motorsport Ålesund ønsker likevel å fortsette med
planene for gjennomføringen av et bakkeløp i Geiranger. Geiranger Fjordsenter
sitt nei er ikke definitivt, og næringslivet og Destinasjon Geiranger er
positive.


- Dette kan bli et av landets flotteste og mest unike
bakkeløp. Vi vet vi representerer en målgruppe der bilen er interesse nummer
en, og Geiranger er en destinasjon for bilglade folk, fra inn- og utland,
nettopp på grunn av kjøreopplevelsen, sier Halkjelsvik. - Vi vet også at
symbolikken rundt bil og miljø er viktig. Derfor ønsker vi å samarbeide enda
tettere med alle involverte for å sikre ett best mulig arrangement i fremtiden,
fortsetter han.


NAF Motorsport skal ikke gå på akkord med de kravene vi
setter til oss selv som en ansvarsfull motorsportklubb.


- Vi håper derfor at vi sammen finner løsninger slik at vår
målgruppe også kan bidra til økt oppmerksomhet på Geiranger som en fantastisk
destinasjon, avslutter Dag Halkjelsvik.


For nærmere opplysninger:

• Dag Halkjelsvik, leder i NAF Motorsport Ålesund – tlf.:
917 68 002