NBF Talentutvikling’s trener og motivator, Fredrik Brenna Lund tar utøverne gjennom lærerike og underholdene treningsøkter i tillegg til interessante temaer i plenum.

Her blir du kjent med andre bilsportutøvere og får gode råd og inspirasjon. Du treffer blant de andre førerne i Junior Team Norway og Team Norway.

Påmelding sendes til:                    Norges Bilsportforbund v/Stine Majorsæter

Mail:        stine.majorsater@bilsport.no                              

Telefax:    23 05 45 10

Påmeldingskjema finner dere på www.bilsport.no under «NBF Talentutvikling»

 

Påmelding-/betalingsfrist:  Torsdag 24. november!

 

Spørsmål kan stilles til:                 Stine Majorsæter - stine.majorsater@bilsport.no

                                                      Mobil:      996 39966

                                                      Holm Jacob Matheson -holm.matheson@bilsport.no

                                                      Mobil: 906 15000

Utfyllende informasjon finner du her