Statutter:

Prisen deles ut som en betydelig anerkjennelse til ildsjeler innen motorsport.

•Har lagt ned betydelig innsats utover det som forventes for NAFs utøvere og arrangører.

•Gjennom sin innsats profilert NAF positivt utad.

•Har utført frivillig/ulønnet arbeid.

•Primært er funksjonær, arrangør, mekaniker etc. (ikke aktiv utøver, da disse har andre priser og utmerkelser)

Ildsjelprisen bør ses på som en oppmuntring til de tusenvis av menn og kvinner som står i skyggen av utøverne. Det kan være mekanikere, arrangører, tekniker, flaggvakt etc.

Forslag til kandidater:

De som kan komme med forslag til kandidater til Ildsjelprisen er - NAF avdelinger, NAF Motorsportavdelinger og NAF medlemmer.

Bruk dette skjemaet for å sende inn din nominasjon (innen 31.12.2014).

Forslaget må være godt begrunnet!

NAF Ildsjel prisens jury: NAF Motorsport komite.

Prisutdeling: Vil foregå på NAF Motorsport seminar 2015.

Premiering: Prisen består av reisegavekort på 10 000,-

Tidligere vinnere:

2014: Dag Halskjelsvik (NAF Motorsport Ålesund)

2013: Nils Ove Embre (NAF Motorsport Hallingdal)

2012: Vidar Holum (NAF Motorsport Asker & Bærum)

2011: Bjørn-Olav Gulbrandsen (NAF Motorsport Oslo)

2010: Sonja Blom & Rolf Hagen (NAF Motorsport Bergen)

2009: Egil Aadal (NAF Motorsport Salten)