For en tid tilbake utnevnte FIA en advokat som skulle bistå KNA og NAF i arbeidet med å finne en løsning for en demokratisering av bilsporten i Norge.
Den modell som KNAs landsmøte nå har vedtatt har aldri formelt blitt forelagt oss i NAF, ei heller har vi deltatt i møter hvor disse har vært diskutert. Vi tar KNAs beslutning til etterretning, men det er viktig å presisere at vi ikke stiller oss bak modellen som vi mener ikke ivaretar målet om en demokratisering av motorsporten i Norge.
 
Vi vil nå avvente FIAs prosess og vi håper og tror vi sammen kan finne en løsning som gir motorsporten det demokratiske rammeverk den fortjener.