Årets motorsportseminaret arrangeres på Klækken Hotell på Hønefoss. Invitasjon sendes i disse dager ut til alle NAF avdelinger og klubber.

Seminaret er åpent for alle NAF avdelinger som driver med motorsportaktiviteter. 

Dette gjelder aktive utøvere, arrangører, funksjonærer og motorsportpersoner generelt.
Det er ønskelig at aktive utøvere kommer med innspill til endringer/forbedringer innen motorsport.

Mål for seminaret:

  •  Fokusere på NAFs satsning på å få med flere unge i motorsport.
  •  Invitere til idéutveksling om hva som må og kan gjøres av aktiviteter lokalt og sentralt for å nå motorsportsfolket.
  •  NAF Motorsportkomité ønsker innspill på aktuelle temaer, disse må sendes inn innen 10.    februar 2014.
  • NAF Motorsport medlemskort og innbetaling til NAF sentralt.
  •  NAF Formel-K Cup 2014?
  • NAF BC Cup 2014?
  •  VM RC Lånke – 2014, IMGs regler.
  • NAF Motorsport WEB gruppe - www.naf.no/motorsport - Oppdatering.
  •  Utdeling av NAF priser: NAF mesterskapet i BC, NAF Ildsjel prisen 2013, NAF Unge Motorsportutøver 2013.

Det blir lagt opp til at alle kan delta aktivt og få en engasjerende og inspirerende helg sammen!

Siste mulighet for påmelding: 16.februar 2014! 

 Les mer om seminaret her.