NAF Motorsport ønsker å gi sine aktive utøvere muligheten til å søke om sponsmidler. Det er Motorsportkomiteen som fordeler disse pengene. Søknad skal sendes til Kai.viggo.brateng@naf.no  innen den 1. desember 2013.  

Under fanen Motorsportkomite kan du se en oversikt over de som mottok støtte i 2013.

Søknadskriterier og skjema finner du her.