NAF Motorsport ønsker å gi sine aktive utøvere muligheten til å søke om sponsmidler. Det er Motorsportkomiteen som fordeler disse pengene. Søknad skal sendes til Kai.viggo.brateng@naf.no  innen den 31. desember 2014.  

Under fanen Motorsportkomite kan du se en oversikt over de som mottok støtte i 2014.

Søknadskriterier og skjema finner du her.