I etterkant av generalforsamling i FIA i Paris har NAF og KNA jobbet aktivt med å utarbeide en slik avtale. Avtalen legger grunnlaget for en god utvikling av bilsporten fremover, og gjelder til 31. desember 2016.

– Jeg er ekstremt glad for at vi i tolvte time klarte å finne frem til en omforent løsning, kommenterer president i KNA, Finn Eirik Eilertsen.

Funksjonærer og utøvere i fokus

– Det er gledelig at vi fant en løsning hvor vi har utøvere og funksjonærer i fokus, og vi skal sammen fremme norsk bilsport, kommenterer President i NAF, Odd Samuelsen. 

NAF og KNA/NMK har nå ett år på seg til sammen å finne de beste løsninger for hvordan Norsk Bilsport skal organiseres fremover. 

– Dette skal vi få til på en god måte i løpet av 2016 avslutter presidentene i kor.