Odvar var fra 1962 tillitsvalgt i NAF, både i Oslo-avdelingen og i NAF sitt hovedstyre der han var representant fra 1970 til 1974. I tillegg hadde han verv i flere av Bilsportforbundets seksjoner og utvalg gjennom mange år.

Han var i Kartingseksjonen og Landeveisseksjonen. Han var med i Challengemiljøet helt fra den sporten ble innført i Norge i begynnelsen av 90-årene, og var med å arrangere Challengeløp fram til for to år siden.

Odvar var en aktet dommer innen bilsporten, og han har sittet i NBF’s apelldomstol. Vi som hadde gleden av å jobbe sammen med ham om å arrangere billøp vet at han var et levende oppslagsverk. Han var en høyt aktet dommer. Man kranglet ikke med Odvar om regelverket.

Alle visste at det kunne han. Hans roller under bilsportarrangement var løpsleder, løpssekretær og jurymedlem.
Det var ikke bare NAF Oslo som hadde gleden av Odvars kunnskap og hjelpsomhet. Han hjalp mange klubber og avdelinger, og tok initiativ til og aktiv del i opplæring av funksjonærer før NBF ble organisert på den måten de er i dag.

Odvar har også selv vært en aktiv bilsportutøver. Tre ganger har han vært med å kjøre Rally Monte Carlo. Det var på 60- og 70-tallet. Han har også kjørt PO løp.

Bilsport var dog ikke Odvars første motoriserte sport. Før han kom inn i bilsporten var han både utøver og tillitsvalgt innen scooterkjøring. Hans første motorsportdeltagelse var i scooterrally.

Odvars engasjemnt og gode innsats gjennom en årrekke har gitt ham flere utmerkelser. Han var innehaver av NBF’s gullmerke og han var et av to æresmedlemmer i NAF Motorsport Oslo og omegn.

Det var forøvrig Odvar som sammen med Kai Viggo Brateng og Bjørn Gulbrandsen startet motorsportavdelingen i Oslo i sin tid.

Odvar Adolf Schiøll ble 83 år gammel.

Bisettelse avholdes i Lilleborg kirke 27. mars kl. 12.00.

Vi lyser fred over Odvar sitt minne!