Grafisk Service har i flere år hatt ansvaret for salg og produksjonen til Rally Avisen til NM runden for NMK Aurskog Høland, med denne markedsføringskompetansen går de inn og videreutvikler Rally Magasinet til Rally Telemark til en komplett rallyavis med stor distribusjon i Telemark og Buskerud.

Markedssjef Vidar Holum i Rally Telemark er meget fornøyd med konseptet, som gir annonsørene en planlagt og kontrollert distribusjon, til en gunstig kontaktpris for sine produkter og tjenester.

Vi vil kontakte ca 200 firmaer på Østlandet med tilbud om deltagelse i vår nye medium som gir en attraktiv annonseplattform uten mye støy hvor det er mulig å rendyrke budskapet med profilering og salg i høysetet.

Det vil også være gunstig og samkjøre annonseringen med de andre profileringsproduktene Rally Telemark tilbyr på sine digitale plattformer eller som arenareklame, synlig bilprofilering og promotering på stands i publikumsområder.

Den nye Rallyavisen blir også distribuert digitalt via Buyandread.no

 Følg med på rallytelemark.no for mer informasjon om arrangementet.

 Bildet: f.v  Jan Moseby (Grafisk Service) og Vidar Holum (NAF og Rally Telemark) signerer samarbeidsavtale om utvikling av ny Rallyavis.