Dette er nødvendig for stimulere til rekruttering av førere og arrangører til rallysporten. Tilbudet utover 6-7 NM runder har siste årene vært særdeles dårlig.

I et forsøk på å unngå at norsk rallysport «tørker ut» ble en frivillig arbeidsgruppe etablert etter Bilsportkonferansen 2013. Gruppen består av Vidar Holum, Kjell Myhr og Holm Jacob Matheson, i tillegg har Mette Haugland og Olve Klevmo Møller kommet til.

Det har i samarbeid med rallyseksjonen vært jobbet kontinuerlig gjennom i hele 2014 og en har kommet et godt stykke på vei:

-Et forenklet rallysprintreglement er godkjent av Rallyseksjonen

-Mentorordning som skal bistå nye arrangører er etablert

-Kontakt opprettet med nye og potensielle arrangører

-Samarbeid med NMK Resultatsystem om påmelding, startlister og resultater på web (alt på et sted)

-Planlagt workshop for nye og eksisterende rallysprintarrangører i starten av 2015

-Håndbok/veiledning som viser alle sider ved et enkelt rallysprintarrangement, er klar ved årsskiftet («Rallysprint for Dummies»).

Vi har i tillegg bla jobbet med nye og gamle rallysprintarrangører. Hele 14 klubber er på min oppfølgingsliste, av disse har 5 allerede søkt om datoer for 2015 og noen er i gang med planlegging.

Utfordringen har vært å få klubber/arrangører til å tenke enkelt. Klubber som ønsker å forsøke seg på rallysprint kan kjøre med kun en prøve som kjøres flere ganger, alt begge veier. Velger en asfalt slipper en unna veikostnader. Et slikt arrangement er raskt arrangert (en dag eller kanskje en hverdagskveld) og lite resurskrevende i form av funksjonærer. Arrangøren skal kunne klare seg med 20-25 biler uten å få røde tall i regnskapet, selv med en lav startkontingent.

Med et godkjent forenklet rallysprintreglement i bunnen håper arbeidsgruppen å se 7 til 8 rallysprinter på neste års terminliste! Dette vil være en unik mulighet for nye rallyførere til å komme i gang uten de store kostnadene. Men, dette krever en «dugnad», rallybilen må ut av garasjen!

Det jobbes også med tanker om en Rallysprint-Cup for 2015, interesserte arrangører kan ta kontakt med meg.

Til nye rallysprintarrangører, husk det tilbys mentorordning og bistand til å komme i gang med sin første rallysprint!

Spørsmål kan rettes til arbeidsgruppen. Lykke til!

Vennlig hilsen

Holm Jacob Matheson

Arbeidsgruppen for rallysprint:

Kjell Myhr - 916 80 421 - kjell@kmyhr.com

Vidar Holum – 922 00 402 - vidar@holum.net 

Holm Jacob Matheson    - 906 15 000 – holm.matheson@online.no