- Vi sponset Henning Solberg i fjor, og så hvor mange av våre kunder som satte pris på VM i rallycross på Lånkebanen. I år valgte vi å gå ut bredere, sier Sveinung Vik, leder for privatmarkedet i Sparebank 1 Finans.

Tre konsern er med

Tre konsern innen Sparebank1-gruppen spleiser på avtalen med VM-arrangørene i rallycross. I tillegg til bank og finans, er også forsikringsselskapet med på avtalen.

- VM i rallycross dreier seg om bil, og vi er tredje største aktør innen bilfinansiering i Norge. I tillegg forsikrer Sparebank1 biler, og vi vil gjerne bidra til å støtte opp om et stort lokalt arrangement, sier Vik.

Folkefest

Inge Grøntvedt, banksjef i Sparebank1 Midt-Norges avdeling i Stjørdal, er opptatt av folkefesten.

- Vi legger mye vekt på bredden, og VM er en folkefest også for dem som ikke er interesserte i skruing av motorer. Derfor ønsker vi å involvere oss.

Sparebank1 ønsker at kundene skal få ta del i arrangementet.

- Vi skal til sammen invitere med oss hundre kunder fordelt på to dager. Vi skal også profilere oss på banen. Erfaringene fra i fjor viste at kundene satt stor på pris på å være en del av VM-festen, sier Vik og Grøntvedt.

Generer 50 millioner

Banksjefene ønsker et bredt folkelig engasjement under VM i rallycross, som foregår i perioden 21. til 23. august.

- VM i rallycross gir store ringvirkninger lokalt. Anslagsvis genererer arrangementet 50 millioner kroner i meromsetning innenfor overnatting, handel og turisme. Vi ønsker at både næringsliv og publikum kjenner sin besøkelsestid og støtter opp om VM, sier Grøntvedt.

Aktiv samarbeidspartner

Arrangørene i NAF Motorsport Trøndelag setter stor pris på at Sparebank 1 blir med som samarbeidspartner.

- Sparebank 1 er en ny samarbeidspartner for oss, og blir en viktig støttespiller. At de i tillegg ønsker å markere seg og gjøre noe aktivt under VM, er et stort pluss for oss, sier Kjetil Skaufel, daglig leder i VM i rallycross på Lånkebanen.

(bilde) Tirsdag ettermiddag underskrev Sveinung Vik i Sparebank1 Finans (midten) og Inge Grøntvedt i Sparebank1 Midt-Norge avdelinger Stjørdal (t.h.) og Kjetil Skaufel hos VM-arrangørene en samarbeidsavtale for årets VM i rallycross på Lånkebanen i august.

Foto: Frank Skaufel