Etter 4 ukers venting er saken om Sporting Power i Norge ennå ikke kommet til en beslutning. NAF er blitt forelagt et forslag til løsning som ikke er akseptabelt, men vi fortsetter innsatsen for å finne en felles løsning innen 14 dager.
 
 
Med vennlig hilsen
Norges Automobil-Forbund
 
Fredrick Andersen – sign.
President