Til tross for aktiv og løpende dialog har ikke NAF mottatt noe konkret forslag fra FIA knyttet til en økt demokratisering av Bilsporten i Norge.

Status i saken vil bli drøftet i NAFs Hovedstyre, i møte fredag 25.november, og beslutning vil bli kommunisert påfølgende uke.

Med vennlig hilsen
Norges Automobil-Forbund
 
Fredrick Andersen – sign.
President
Tidligere informasjon: