Elitegruppene Team Norway og Junior Team Norway var tilstede med unntak av Ayla Ågren som kjørte race i USA, Thomas Bryntesson som kjørte finalen i Rally-X On Ice i Åre og Ole Christian Veiby som kjørte rally i Finland!

Firedagers samlingen besto av basistreninger alle fire dagene, brytetrening for Team Norway med en av Norges beste brytere, Stig-Andrè Berge, plenum med innlegg av generalsekretær Hallgeir Raknerud og teknikker Tommy Kristiansen fra Norges Bilsportforbund og vår mentaltrener Jon Krognes. Videre et foredrag av Kasper Andresen, spesialist i bla ernæring og nevrologi i tillegg til gode samtaler og sosialt samvær.

Team Norway utøverne er og skal være gode forbilder for andre unge førere og tar derfor på samlingene ansvar for å veilede og trene sammen med de yngste. Samlingene dag tre og fire er for ALLE unge bilsportutøvere uansett bilsportgren og består av basistrening, samtaler, samvær og foredrag i plenum.  

En av målsetningene med våre samlinger er å gjøre hverandre gode i vår idrett! Helgens samling var en de beste med positive tilbakemeldinger fra deltagere og foresatte.